მთავარი
Eduroam - education roaming არის დაცული, მსოფლიოს მასშტაბით ინტერნეტის როუმინგის სერვისი - შექმნილი სამეცნიერო და საგანმანათლებლო საზოგადოებისთვის, რომელიც ხორციელდება მომხმარებლის პარამეტრების შემოწმებით იუზერის ორგანიზაციაში RADIUS-ის იერარქიით.
საქართველოში გრენა უზრუნველყოფს პირველი დონის proxy სერვისს სამეცინერო და საგანმანათლებლო ორგანიზაციებისთვის

eduroam-ი ხელიმისაწვდომია მსოფლიოს უმეტეს ქვეყანაში, დეტალურად შეგიძლიათ იხილოთ ლინკზე: https://eduroam.grena.ge/eng/main/index/23 
ასვე შეგიძლიათ იხილოთ თითოეულ ქვეყანაში რა ტერიტორიაზეა ხელმისაწვდომი eduroam-ი: https://monitor.eduroam.org/map_service_loc.php

eduroam-ში ჩართვა შეუძლიათ სამეცნიერო და საგანმანათლებლო ორგანიზაციებს ორი სხვადასხვა მეთოდით:
  • პირველ შემთხვევაში საჭიროა ფიზიკური ან ვირტუალური სერვერი მონიმალური რესურსებით და ACCESS POINT-ები 802.1X-ის მხარდაჭერით
  • ხოლო მეორე შემთხვევაში მხოლოდ ACCESS POINT-ები 802.1X-ის მხარდაჭერით